Czym jest tomografia CBCT 3D?

Czym jest tomografia CBCT 3D?

3 stycznia, 2023 0 przez admin

Tomografia CBCT 3D jest nowoczesnym oraz nieinwazyjnym, a do tego bardzo precyzyjnym badaniem, które pozwala na zobrazowanie wszelkich struktur głowy. Chodzi o stawy skroniowo-żuchwowe, żuchwę, szczękę, twarzoczaszkę oraz zatoki. Określamy ja także mianem tak zwanej tomografii wiązki stożkowej, ponieważ wykorzystuje rentgenowskie promieniowanie pod postacią wiązki stożkowej. Dzięki temu uzyskać można obraz danej struktury już podczas jednego obrotu tomografii. Skutkuje to znacznie mniejszą dawką promieniowania oraz do tego skróceniem czasu badania.

Zalety tomografii CBCT 3D

Na pewno zalet tego badania jest bardzo dużo. Pierwsza kwestia to dawka minimalna promieniowania rentgenowskiego. Możemy także liczyć na krótszy czas badania oraz szybkie wyniki. Pacjenci mogą polegać także na wyjątkowej precyzji otrzymanych obrazów oraz możliwości zarchiwizowania oraz także odtwarzania na komputerze zdjęć.

Tomografia ta jest niezbędnym badaniem między innymi w planowaniu leczenia, kontrolowaniu efektów leczenia oraz w diagnostyce chorób czy też zaburzeń stomatologicznych. Wykonujemy ją w celu rozpoznania oraz oceny stopnia zaawansowania próchnicy, zmian zapalnych okołowierzchołkowych, diagnostyki wad zgryzu, wszelkich chorób przyzębia czy też kostnych ubytków w żuchwie czy też szczęce. Swoje zastosowanie znajduje w planowaniu leczenie endodontycznego, ortodontycznego, protetycznego czy też implantologicznego, a także przed samymi chirurgicznymi zabiegami w obrębie naszej twarzoczaszki.

Ogromna pomoc dla stomatologów

Dzięki obrazom, które są uzyskane dzięki tomografii CBCT 3D stomatolog precyzyjnie może ocenić wszelkie anatomiczne struktury w obrębie twarzoczaszki. Mowa tutaj o tkankach chrzęstnych, miękkich oraz kostnych. Pozwala nam to postawić diagnozę jednoznaczną oraz dopasować plan leczenie do potrzeb indywidualnych każdego z pacjentów. Dzięki temu sama skuteczność jest wyższa, a ryzyko powikłań oraz niepowodzeń – o wiele, wiele mniejsze.

Na tomografię CBCT 3D możemy się w każdej chwili umówić na stronie https://www.rentgen-krakow.pl/tomografia-komputerowa-cbct-zebow-i-szczeki-krakow/